gilisplace

 
 
 
 

שלום וברכה למבקר/ת,

אני מקדמת בברכה את מי שחווה אובדן זה מקרוב, מי שמעוניין ללמוד על אובדן ואבלות ומי שעצב ויגון הם 'מלוויו' הקבועים.
מטרות האתר הן הנצחה, חינוך והדרכה:

  • הנצחה – של בתי גילי קליין ושל בעלי פרופ' נורמן קייגן
  • חינוך – בטנטולוגיה / מדעי המוות / לימודי אובדן ושכול
  • הדרכה – ייעוץ והכוונה ביצירת חיים לאחר אובדן / כיצד לחיות חיים מלאי משמעות עם אובדן